POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Definicje:
 2.   a) Administrator – Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC s.c. Mariusz Kałyniuk, Roman Kałyniuk REGON: 120361541 oraz NIP: 7343198850, z siedzibą ul. Lwowska 143, 33–300 Nowy Sącz i adresem korespondencyjnym ul. Lwowska 143, 33–300 Nowy Sącz, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
 3.   b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.novabook.pl,
 4.   c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., nr  243 ze zm.)
 5. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
 6.   a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
 7.   b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 8. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez “pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
 9. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 10. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 11. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 12. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,

- nazwę stacji klienta — identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

- czas nadejścia zapytania,

- kod żądania http,

- kod odpowiedzi http,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) — w przypadku gdy przejście do strony

Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce użytkownika,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

 1. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.